Uitbreidingsgebied Woonpark is watergevoelig

17 Februari 2024

Uitbreidingsgebied Woonpark is watergevoelig

Onze co-voorzitter Jeremie Vaneeckhout nam tijdens zijn fietstour door West-Vlaanderen ook polshoogte van de situatie in het Woonpark.

In de nieuwe Vlaamse overstromingskaarten is het uitbreidigsgedeelte van het Woonpark watergevoelige grond. Groen Kuurne is net als de andere partners in het lokale bestuur van mening dat de oude verkavelingsvergunningen geen verstandige basis zijn voor verdere uitbreiding van het Woonpark. Het bestuur gaat in overleg met de ontwikkelaars om samen een oplossing te vinden.