Respect en een hartverwarmende dank aan alle zorgende

18 Maart 2021

Respect en een hartverwarmende dank aan alle zorgende

Met Groen Kuurne zijn wij solidair maar vooral dankbaar omwille van het enorme werk dat in de zorg wordt geleverd. En de zorg: dat zijn heel véél mensen. De artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen, maar ook de huisartsen, apothekers, thuisverpleegkundigen en verzorgenden in de woonzorgcentra, mantelzorgers, begeleiders in de jeugdhulp en de kinderopvang, hulpverleners in de instellingen voor personen met een handicap, in de geestelijke gezondheidszorg, begeleiders in de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB),… Aan jullie allen in een of andere zorgende rol: een heel gemeende dank! De corona-crisis liet ons meer dan ooit voelen hoe belangrijk nabijheid, aandacht in onze samenleving is, maar bovenal in de zorg is. De crisis houdt ons ook een spiegel voor over hoe we de zorg de laatste jaren zijn gaan organiseren. We mogen nooit vergeten dat het gelaat van de zorg een menselijk gelaat is. Zorgverleners zijn geen robots. Laat ons dat menselijk gelaat in het post-corona tijdperk waarderen. Want zo wil iedereen het toch? Voor zijn grootouders, zijn ouders en uiteindelijk voor zichzelf en onze kinderen. We kunnen de zorgverleners vooral steunen door de maatregelen te respecteren en ons te laten vaccineren. Heb je nog vragen over vaccinatie in onze regio? Gaat dan zeker eens zien naar de website van het vaccinatiecentrum VAXPO met een heuse virtuele rondleiding.