Refresh Groen Kuurne

Groen bekende onlangs kleur: "Groen is meer dan groen". Groen dat is: je goed voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed zijn voor elkaar.  En dit sluit heel goed aan bij de bevoegdheden van onze schepen Els Verhagen.

Wat betekent dit nu voor Groen Kuurne?

Op zaterdag 8 oktober organiseren wij een 'Refresh'-moment.  We komen samen in Stroomop aan de Kattestraat 81 te Kuurne met leden, sympathisanten en geïnteresseerden.

En plannen de komende periode in termen van laagdrempelige activiteiten en dossiers waarop wij ons profileren.

Partners zijn ook welkom.

Om praktische redenen, graag inschrijven.