Voor een leefbaar en levendig Kuurne in 2035

30 Juni 2020

Voor een leefbaar en levendig Kuurne in 2035

Tijdens de gemeenteraad van 18 juni 2020 keurden onze raadsleden Els Verhagen en Bernard Marchau het “Masterplan Kuurne 2035” als beleidsvisie goed.  Dit plan werd uitgewerkt door de Intercommunale Leiedal en omvat het centrumgebied tussen de Leie en de Brugsesteenweg.  Dit is het resultaat van een tweetal workshopweken en een ruim participatietraject in september/oktober 2019.  Wij lichten hier al een tipje van de sluier. 

De gemeenteraad keurde het plan goed, met uitzondering van een aantal punten die verder onderzocht moeten worden of niet weerhouden werden.  Het college van burgemeester en schepenen kreeg de opdracht om dit plan in beleid om te zetten en op gepaste wijze te communiceren naar de bevolking toe.  Stay tuned!

4 doelstellingen zijn de rode draad van dit plan.   Als dit plan uitgevoerd wordt dan zal Kuurne in 2035:

  1. Groener zijn, met
  2. Een versterkte identiteit voor het centrum
  3. Een nauwere band met water
  4. Een duurzame mobiliteit

Het plan geeft ook een groene invulling aan de renbaansite en als dusdanig komt dit tegemoet aan de voorstellen die wij al vaak naar voor brachten.

Zie ook de publieksfolder “2020-2025 Tijd voor ruimte