Waarom bemiddelen

18 Oktober 2017

Waarom bemiddelen

Weten jullie dat wij al heel wat stappen hebben gezet om (buren) bemiddeling in Kuurne meer kenbaar en mogelijk te maken? Dit kan bijvoorbeeld met een vaste zitdag in het sociaal huis. En waarom is dit belangrijk? Conflicten met buren, maar ook tussen partners, ouders en kinderen hebben een negatieve impact op onze levenskwaliteit omdat die soms tot verzuring van relaties leiden. Wanneer dit escaleert, zijn er meestal geen winnaars, alleen verliezers. En het kan nochtans anders. Bij conflicten hebben de partijen niet altijd een volledig beeld van de preciese belangen van de ander. Onder begeleiding van een erkend bemiddelaar kan men in een rustige context leren luisteren naar de bezorgdheden en wensen van deandere, terwijl men ook opkomt voor de eigen belangen. Dan pas wordt het samen op zoek gaan naar duurzame oplossingen mogelijk, oplossingen waarin beide partijen zich kunnen vinden.