voorwoord van de sp.a Groen lijsttrekker

29 September 2018

voorwoord van de sp.a Groen lijsttrekker

Beste Kuurnenaar, 6 jaar was ik uw schepen van openbare werken mobiliteit, energie, wonen en personeel. In die 6 jaar konden we veel realiseren. Niet zonder resultaat. Op de gemeentewegen tellen we 25% minder ongevallen met gewonden. Onze CO2-uitstoot is met 32% gedaald. We zijn gestart met de renovatie van wijken en centra. Het aantal kwaliteitsvolle woningen ging er op vooruit. Met uw steun willen we verder! Onze verjongde en vernieuwde ploeg wil de vele uitdagingen aanpakken. Niet zonder trots presenteren wij u ons programma. Wij vormen een beetje het buitenbeentje in de Kuurnse politiek. Naast de drie grote centrumrechtse partijen plaatsen wij ons rood-groen alternatief. Sociaal, ecologisch, innovatief en dichtbij de mensen. Opgedeeld in 6 thema’s. Met heel concrete voorstellen om Kuurne nog meer te doen bruisen. Praktisch, werkbaar en no-nonsense zoals u het van ons mag verwachten. Aan u om te oordelen. Francis WatteeuwSchepen – lijsttrekker sp.a GroenKandidaat Burgemeester