Over Spijker en Schardauw

19 April 2018

Over Spijker en Schardauw

Masterplan en ontwikkelen van nieuwe visie op deze wijk "In de wijk Spijker en Schardauw staan 2 appartementblokken, gebouwd begin jaren '80. De dicht aaneengesloten wooneenheden zijn sterk gedateerd en trekken vooral gezinnen van buiten Kuurne aan, grotendeels met migratieachter-grond. Het verloop in de wijk is groot. Jaarlijks verhuist bijna 1 op 7 huurders, wat de gemiddelde wachttijd voor een woning zeer kort maakt: 68 dagen. Mede door dit verloop en de diverse bewoners-samenstelling is er minder sociale binding en heeft de wijk een slecht imago. Ik vind al lang dat het ont-werp een aantal foute keuzes bevat. Het is geen goed idee om bejaarden-flats te bouwen met een leefkuil: oudere mensen verhuizen niet naar een huis met trappen. Het ontbreken van een lift is nog zoiets.Ik ben blij dat de directie van de bouwmaatschappij een master-project uitschreef, inclusief het ontwikkelen van een nieuwe visie waarbij verdichtingsbouw ook een optie is. Je kan veel willen, maar het project moet betaalbaar zijn. In het plan worden de voorstellen getoetst aan financiële haalbaarheid." Pol Callewaert, Groen-vertegenwoordiger Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp (EGEH)