Plantenschenkbeurs

De Groene Long - Natuur Educatief Centrum Het Slot , Oudstrijderslaan 40, 8520 Kuurne

26 Oktober 2019 / 14.30u tot 17.30u

Ruilen van bloemen, struiken, vaste planten, …..

Ruilbeurs georganiseerd door De Vlasbek Kuurne