Plantenschenkbeurs

De Groene Long - Natuur Educatief Centrum Het Slot, Oudstrijderslaan 40, 8520 Kuurne

26 Oktober 2019 / 02:30 PM

Ruilen van bloemen, struiken, vaste planten, …..

Ruilbeurs georganiseerd door De Vlasbek Kuurne