Petitie BOS+

10 Mei 2021

Petitie BOS+

Teken ook jij de petitie om onze bossen niet monddood te maken ? Roep samen met ons alle parlementsleden op om de natuur en de burgers met een hart voor onze bossen niét monddood te maken - en het decreet dat milieuprotest belemmert niét door te voeren.   Tijdens de afgelopen jaren is al heel wat bos beschermd tegen een kap die ons bosarme Vlaanderen zich echt niet meer kan permitteren. Een nieuw decreetsvoorstel van de Vlaamse regering wil daar nu komaf mee maken. Wil jij een zonevreemd bos beschermen tegen een kap waar je zelf geen directe schade van ondervindt, dan zal jouw klacht automatisch geweerd worden. Dat komt omdat, wie binnenkort een omgevingsvergunning wil aanvechten en geen eigenbelang kan aantonen, zal te horen krijgen dat de klacht daarom niet ontvankelijk is. Bovendien wordt de toegang tot de rechtbank beperkt tot het moment waarop het nuttig is tijdens de bestuurlijke procedure. Concreet: heb je een geel aanplakbiljet gemist? Jammer. Want als een burger verzuimd heeft om van bij het begin bezwaar aan te tekenen, dan heeft ie z’n kans verkeken om dat in een latere fase nog te doen. In de praktijk betekent het dat het voor de modale burger een stuk lastiger wordt om nog actie te ondernemen, en dat meer bouwaanvragen door de mazen van het net zullen glippen. Binnenkort wordt het voorstel van de Vlaamse regering ter stemming voorgelegd in het Vlaams Parlement. Met deze petitie roepen we alle parlementsleden op om de natuur en betrokken burgers met een groot hart voor onze bossen niét monddood te maken - en dit decreet niét door te voeren. Teken de petitie nu! Bron: www.bosplus.be