Leieslagherdenking, een roep voor vrede

24 Mei 2024

Leieslagherdenking, een roep voor vrede

De Leieslagherdenking was deze morgen bijzonder emotioneel omwille van de vele conflicten met bijzonder veel slachtoffers en leed voor onschuldige burgers. Het werd een krachtige roep voor vrede.

Volgens Groen moet buitenlands beleid streven naar wereldwijde duurzame vrede, gebaseerd op rechtvaardigheid, een economie die de grenzen van onze planeet respecteert met veiligheid voor iedereen. Groen wil het internationale recht en de mensenrechten versterken door middel van dialoog en samenwerking, en zet zich in voor actieve ontwapening.

Defensie is essentieel voor het behoud van veiligheid, vrijheid en vrede. Dit geldt echter alleen als het leger wordt ingezet onder democratische controle en volgens het internationaal recht, inclusief de mensenrechtenwetgeving en het Internationaal Humanitair Recht.

Lees meer over de Groen standpunten Internationaal en Defensie.