Kuurne sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

20 December 2021

Kuurne sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 december, werd de aansluiting bij de statiegeldalliantie unaniem goedgekeurd. De statiegeldalliantie is een bondgenootschap van burgerinitiatieven, organisaties, bedrijven, milieuorganisaties en lokale overheden. De alliantie zet druk op de regeringen om structurele, eerlijke en duurzame oplossingen voor zwerfvuil in te voeren. Het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes is een van de concrete vragen van de alliantie. Op die manier verschuift de verantwoordelijkheid van de consument naar de verpakkings- en distributie sector. Dit stimuleert ook een circulair en duurzaam model, en voert ons weg van de wegwerpcultuur. De gemeente Kuurne nam reeds een aantal initiatieven in het kader van de zwerfvuil-problematiek. Het bestuur werkt samen met Mooimakers en er is een degelijk vuilnisbakkenplan. Scholen en jongeren worden betrokken bij zwerfvuilacties. Herbruikbare drankflessen en boterhammendozen zijn weer in de mode, terwijl folie of boterhamzakjes stilaan verdwijnen. Ondanks deze vele acties en campagnes, blijft zwerfvuil ook in onze gemeente een probleem dat hardnekkig blijft toenemen. Het aansluiten bij de alliantie past dan ook in het streven naar een structurele aanpak, gericht op het invoeren van statiegeld.