Els Verhagen legt de eed af als schepen

16 December 2021

Els Verhagen legt de eed af als schepen

Tijdens de gemeenteraadszitting eerder vanavond, legde Els Verhagen de eed af als schepen. Op 1 januari start Els Verhagen als nieuwe schepen in onze gemeente.  Zij wordt verantwoordelijk voor Zorgbeleid, Wonen, Sociale Economie, Gezondheid & Geluk, Diversiteit, Noord-Zuid inclusief Fair Trade en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Zij is bovendien ook voorzitter van het “Bijzonder Comité van de Sociale Dienst” of BCSD.  In ieder van deze domeinen wil Els graag verder invulling geven aan haar sociaal engagement. Wij wensen Els het allerbeste met deze nieuwe opdrachten.