Hartelijk dank aan allen die iedere dag opnieuw warme zorg leveren

12 Mei 2021

Hartelijk dank aan allen die iedere dag opnieuw warme zorg leveren

Op deze internationale dag van de verpleging, willen wij allen heel hartelijk danken die iedere dag opnieuw kwaliteitsvolle, warme en professionele zorg levert!

12 mei is niet alleen de verjaardag van Florence Nightingale, pionier van de moderne verpleging. Op deze dag wordt de 'Dag van de verpleging' gevierd!

Over heel de wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de verpleegkundigen.

De dag van de verpleging herinnert mensen aan het goede werk dat verpleegkundigen in de zorg verrichten. Als teken van appreciatie willen wij deze mensen vandaag in het zonnetje zetten! Deze dag willen we dus zeker niet missen om alle verpleegkundigen, die zich dag in dag uit inzetten voor hun patiënten, te bedanken