Centrumvernieuwing Kuurne

20 September 2020

Centrumvernieuwing Kuurne

Vorige week maakte het gemeentebestuur van Kuurne zijn plannen bekend voor de centrumvernieuwing.  De visie die dit plan vorm geeft is “klimaatrobuust”, wil het centrum leefbaar, bereikbaar en groen maken. Met de effecten van de klimaatverandering die duidelijk voelbaar worden, is dit een belangrijke stap. Toevallig of niet kwam die aankondiging ook net voor de start van de week van de mobiliteit die loopt van 16 tot 22 september. De campagnes van het netwerk voor duurzame mobiliteit streven naar een mobiliteitssysteem waarin iedereen zich veilig, aan een sociaal aanvaardbare kostprijs en met respect voor natuur en omgeving, kan verplaatsen, zonder de omgeving te schaden, activiteiten kan ontplooien. De centrumvernieuwing past zeker ook in dit plaatje. Het is dan ook goed te zien dat onze 2 groene gemeenteraadsleden Els en Bernard op die nagel blijven kloppen en we nu groene elementen in dit beleidsplan zien: meer groen, minder verharde oppervlaktes, extra fietsstraten om er maar een paar te noemen. Laat je rondleiden door de kinderburgemeester en  lees meer over de plannen op: https://www.kuurne.be/centrumvernieuwing/centrumvernieuwing-kuurne   Bron afbeelding: Kuurne.be