bouwmaatschappij zoekt partner

20 April 2018

bouwmaatschappij zoekt partner

Sedert half 2016 maak ik deel uit van de raad van bestuur van de sociale bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp. Die verhuurt in Kuurne 146 woningen en 343 appartementen. Ik belicht een aantal thema's die besproken werden tijdens de vergaderingen waar ik het Groene standpunt verdedig. Omdat de Vlaamse huisvestingsmaatschappij vanaf 1 januari 2019 een norm van 1000 woningen oplegt, moet de Kuurnse bouwmaatschappij op zoek naar een fusiepartner. Aanvankelijk waren er gesprekken met de Harelbeekse bouwmaatschappij Mijn Huis, maar voorlopig ziet die een fusie niet zitten. Eigen Gift Eigen Hulp vroeg uitstel aan de overheid en zoekt voort naar een geschikte partner. Groen pleit voor meer sociale woningen. Om in aanmerking te komen voor een sociale woning, moet je voldoen aan de voorwaarden van de Vlaamse huis-vestingsmaatschappij. Er zijn inkomensvoorwaarden en de kandidaat-huurder mag geen woning of bouwperceel in volledige eigendom of volledig vrucht-gebruik in binnen- of buitenland bezitten. Vervelend voor senioren die van hun huis naar een sociaal appartement willen verhuizen. Zij die na het toekennen van een sociale woning toch een eigendom verwier-ven, kregen de vraag om die eigendom van de hand te doen om voort van sociaal huren te kunnen genieten. Kandidaten voor sociaal huren, belanden op een wachtlijst en krijgen een van de vrije wooneenhe-den aangeboden volgens de rangorde op die lijst. De overheid laat wel toe dat de gemeente een lokaal toewij-zingsreglement opstelt. In Kuurne geldt dit voor ongeveer 28 gelijk-vloerse appartementen in Ter Groenen Boomgaard. Zo kunnen mensen met een grote zorgnood voorrang krijgen op andere kandidaat-huurders. Pol Callewaert, Groen-vertegenwoordiger Bouwmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp (EGEH)