Bezwaarschrift stroomgebiedplannen 2022-2027

Dit is de link naar een ontwerp-bezwaarschrift opgemaakt door Maarten Tavernier, waaraan je eventueel eigen opmerkingen kan toevoegen.

ontwerp bezwaarschrift stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 | maartentavernier (wordpress.com).

Je kan dit digitaal indienen via de volgende webpagina: DERDE GENERATIE STROOMGEBIEDBEHEERPLANNEN IN OPENBAAR ONDERZOEK (volvanwater.be)

Op de website van Bond Beter Leefmilieu vind je een duidelijk stappenplan dat je hiervoor kan volgen: Indienen van bezwaarschrift SGB-plannen | Bond Beter Leefmilieu

Waarover gaat het?

Deze week loopt de inspraakperiode voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 ten einde. Deze plannen tonen een dramatische situatie voor West-Vlaanderen. In het bijgevoegde kaartje zie je dat het grootste deel van onze provincie rood kleurt.

Dat wil zeggen dat de Vlaamse overheid ervan uit gaat dat een ‘goede ecologische toestand’ van onze waterlopen pas na 2033 mogelijk gerealiseerd wordt. Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moest dat eigenlijk gerealiseerd zijn tegen 2015… Nadat het maximum van twee periodes van 6 jaar uitstel verkregen werd, wordt de doelstelling nu doodleuk verder vooruitgeschoven. Een situatie die we met Groen onaanvaardbaar vinden, en waarvan de gevolgen het zwaarst zijn voor onze provincie.

Vandaar een warme oproep om massaal bezwaar in te dienen, en wel ten laatste op zondag 14 maart 2021.