116 attesten kwaliteitsvolle woning

12 Oktober 2018

116 attesten kwaliteitsvolle woning

We hebben deze legislatuur sterk ingezet op de kwaliteit van private huurwoningen. Via gerichte screenings en subsidies konden we het aantal kwaliteitsvolle woningen optrekken. We reikten 94 conformiteitsattesten uit. Sinds 2017 bestaat ook een gemeentelijk kwaliteitslabel dat naast woonkwaliteitsnormen ook energieprestaties in de verf zet. 22 huurwoningen kregen reeds het label.